Mieco-effect bv is een ecologisch advies- & studiebureau. Binnen het ecologisch werkveld hebben we een brede scope en bieden we onze diensten aan binnen de klassieke domeinen zoals: ecologische effectenrapportage, strategische advisering, beheerplanning, procesbegeleiding, beleidsstudie en natuurinventarisatie.