Mieco-effect bvba is een ecologisch advies- & studiebureau. Binnen het ecologisch werkveld hebben we een brede scope en bieden we onze diensten aan binnen de klassieke domeinen zoals: ecologische effectenrapportage, strategische advisering, beheerplanning, procesbegeleiding, natuurinventarisatie, beleidsstudie.

Project in de kijker

Opmaak van drie natuurbeheerplannen van start

Elk jaar start Mieco-effect een aantal natuur- en/of geïntegreerde beheerplannen op. Enkele van de natuurterreinen, die een breed scala aan natuurtypes reflecteren stellen we alvast aan u voor.

 

Beheerplan De Zegge

De Zegge is een 100 hectare groot niet vrij toegankelijk natuurreservaat dat gelegen is in het noordwesten van stad Geel. De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, kortweg KMDA, welke tevens de Zoo van Antwerpen en Planckendael beheert, is trotse eigenaar van dit reservaat. Het reservaat ligt zowel in cultuurhistorisch beschermd landschap als in vogel- en habitatrichtlijngebied en bestaat grotendeels uit nat bos, moeras, open water, heide en nat grasland. Wie er ooit het genoegen gehad heeft het gebied te mogen bezoeken herinnerd zich nog vast de ‘drijftillen’, een uiterst zeldzame vegetatie die op het water ligt en waar je gewoon kan gaan op staan. In het gebied zijn o.m. Ringslang, Roerdomp en Bruine kiekendief tot doel gesteld.

 

 

Beheerplan De Tomp en omgeving

De Tomp en omgeving, eigendom van de familie Lauwers en Emmers, is circa 65 hectare groot en ligt in de gemeente Hamont-Achel. Het gebied ligt zowel in vogel- als habitatrichtlijngebied en bestaat grotendeels uit nat bos, moeras, open water en heide. Een beperkt deel van het beheerplangebied is tevens afgebakend als beschermd cultuurhistorisch landschap, namelijk ‘Tomp van Grevenbos met omgeving’. Ook een oude watering of vloeiweide maakt deel uit van het gebied. Niet de eerste watering overigens waar Mieco-effect een beheerplan voor maakt. Gezien de grote variatie aan habitats, vormt het gebied een belangrijk (potentieel) leefgebied voor tal van soorten, met in het bijzonder Roerdomp, Grauwe klauwier en Beekprik.

 

 

Beheerplan Wild- en wandelpark Molenheide

Het Wild- en wandelpark Molenheide, eigendom van gemeente Houthalen-Helchteren, beslaat een oppervlakte van circa 85 hectare. Het terrein ligt zowel in vogel- als habitatrichtlijngebied en bestaat momenteel grotendeels uit naaldbos. Bedoeling is dat er straks een grotere variatie van ecotopen zal voorkomen met ook loofbos en heidevegetaties. In het gebied wordt ook de Gladde slang beoogd. Wie weet ontwikkelt het gebied zich straks tot een belangrijke stapsteen tussen het militair domein van Leopoldsburg en dat van Meeuwen-Gruitrode. Belangrijke uitdaging zal zijn om een recreatief medegebruik uit te stippelen dat aansluit bij de natuurdoelstellingen. Verder zal bij bepaling van de beheermaatregelen voldoende rekening gehouden worden met het voeren van een duurzaam en kostenefficiënt beheer.

 

 

Wenst u tevens een beheerplan op te maken of loopt uw beheerplan bijna af? Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies.