Gezonken boot met aalschovers in Sahara in Lommel
Effectenrapportage
Natuur inventarisatie fauna en flora
Ecologische inventarisatie en monitoring
Open ruimte bedrijventerrein
Strategische advisering in open ruimte vraagstukken
Sahara in Lommel
Beheerplanning
Procesbegeleiding
Procesbegeleiding en het opzetten van participatieve trajecten
Patrijs in het veld
Studies natuur & landbouw