Effectenrapportage


Algemeen

 

Het inschatten van directe en indirecte effecten van plannen en projecten op natuurwaarden en watersystemen is geen eenvoudige aangelegenheid en is onderhevig aan voortschrijdende inzichten.  Wij ondersteunen u om snel de mogelijke knelpunten te detecteren en passende én gedragen oplossingen uit te werken.

> Meer weten

> Maak gebruik van de KMO-portefeuille

> Onze expertise & ervaring

> Contactpersoon