Algemeen


Vuurjuffer

Mieco-effect bv is een ecologisch advies- & studiebureau. Binnen het ecologisch werkveld hebben we een brede reikwijdte en bieden we onze diensten aan binnen de klassieke domeinen zoals: ecologische effectenrapportage, strategische advisering, beheerplanning, procesbegeleiding, beleidsstudie en natuurinventarisatie. 

 

We werken in opdracht voor zowel overheden als private ondernemingen en initiatiefnemers. De keuze voor een gediversifieerd productenpakket en voor een breed scala aan opdrachtgevers hebben we heel bewust gemaakt. Het werken aan verschillende typen opdrachten en het werken voor verschillende klanten maakt dat we probleemstellingen van verschillende zijden kunnen benaderen en in een breed perspectief kunnen plaatsen.

 

Die veelzijdigheid maakt ook dat we ons positioneren als een innovatief en creatief bureau. We begeven ons graag in de interface tussen verschillende disciplines zoals natuur & landschap, natuur & wetgeving en natuur & maatschappij.

 

Mieco-effect werd opgericht door Mischa Indeherberg die een jarenlange ervaring kan voorleggen binnen ecologische adviesverlening. Doorheen de jaren werd een sterk team opgebouwd, gespecialiseerd in ecologie gerelateerd adviserings- en studiewerk. Daarnaast werken we vaak samen met expert-freelancers voor een optimale dienstverlening.

 

Mieco-effect wil een voortrekkersrol spelen op vlak van ecologisch adviserings- en studiewerk. We hanteren een uitgesproken klantgerichte aanpak waarbij op maat werken centraal staat.