Algemeen

Landbouw en biodiversiteit zijn nauw met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Zo zijn bijvoorbeeld weide- en akkervogels afhankelijk van landbouwlandschappen. Het omgekeerde is ook waar: biodiversiteit kan heel wat voordelen opleveren voor landbouwers. Denk maar aan nuttige insecten die plagen helpen bestrijden waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn, en een gezond bodemleven dat bijdraagt aan een vruchtbare bodem.

 

Daarnaast worden ecologisch waardevolle graslanden steeds zeldzamer in Vlaanderen. Met de vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) in Vlaanderen zijn er ook voor graslanden ambitieuze doelstellingen naar voren geschoven. Voor het beheer van deze natuurgraslanden zijn er opportuniteiten om samen te werken met landbouwers. De graslanden kunnen beheerd worden in de vorm van hooi- of weilanden en zo bijdragen aan het inkomen van een landbouwer.

 

Mieco-effect is gespecialiseerd in het zoeken naar win-winsituaties waarbij zowel naar een meerwaarde voor de landbouwbedrijven als naar het bereiken van de biodiversiteitsdoelstellingen gezocht wordt.

 

Onze expertise & ervaring

> Maak gebruik van de KMO-portefeuille

> Contactpersoon