Procesbegeleiding en het opzetten van participatie trajecten


Algemeen

Communicatie en participatie zijn niet meer weg te denken in de weg naar besluitvorming in open ruimte vraagstukken. Dat kan soms als lastig en omslachtig ervaren worden maar niet zelden is het juist de kortste weg tot succes.

 

Wij hebben ondervonden dat een goede inhoudelijke kennis niet altijd volstaat om een project van de grond te krijgen, een idee te lanceren of een groep te mobiliseren. Het boeken van resultaat is gestoeld op een sterk inhoudelijk verhaal dat kan rekenen op acceptatie door de maatschappij.

 

Een idee op de juiste manier aanbrengen of een project op de juiste manier voorstellen, goed communiceren dus, is belangrijk maar niet altijd voldoende.

 

Soms volstaat het niet dat u de juiste dingen zegt maar soms dient u de toehoorders of betrokkenen een expliciete rol te geven bij de besluitvorming. Dan hebben we het over participatie.

 

Is dit allemaal relevant als het gaat over ecologie, natuur en landschap? Absoluut! De open ruimte in Vlaanderen is zo schaars dat elke beleidsbeslissing en elk project in de open ruimte aanleiding kan geven tot voor- en tegenstanders en conflicten kan uitlokken. Dit professioneel kunnen aanpakken, niet vanuit het buikgevoel, maar op basis van kennis en ervaring in ‘stakeholder participation’ is zonder meer van goudwaarde.

 

Onze expertise & ervaring

> Contactpersoon