kasteeldomein Ronceval te Tielt
Inventarisatie fauna en flora kasteeldomein Ronceval te Tielt (2018)

Betreft de inventarisatie van de vegetatie (in termen van BWK en Europese habitats) en aanwezige fauna- (broedvogels, dagvlinders, libellen, sprinkhanen en vleermuizen) binnen het Kasteeldomein Ronceval. De waargenomen soorten dragen bij tot de inschatting van de ecologische effecten voor de eventuele aanleg van een weg op het kasteeldomein Ronceval te Tielt 

Middenvijver in Antwerpen linkeroever
Laundryday/Summerfestival opvolging (2016)

Door de ontwikkeling van de wijk Nieuw Zuid in Antwerpen, dienden de dancefestivals Summerfestival en Laundry Day vanaf 2015 te verhuizen naar een nieuwe locatie. De Stad Antwerpen duidde hiervoor het gebied “Middenvijver” in Antwerpen Linkeroever aan. Mede gezien de ligging ten opzichte van NATURA 2000 gebieden werd in 2014 een passende beoordeling opgemaakt door Mieco-effect. Hierbij werd een inschatting gemaakt of de festivals Summerfestival  en Laundry Day een aanzienlijk effect kunnen hebben op de Europese natuurdoelstellingen. Mieco-effect kwam tot de conclusie dat betekenisvolle effecten vanwege de dancefestivals vermeden kunnen worden, mits het nemen van een reeks specifieke mitigerende maatregelen. In 2015 werden deze maatregelen door Mieco-effect opgevolgd voor, tijdens en na beide festivals.