Gebruik maken van de KMO-portefeuille

Mieco-effect is een geregistreerd dienstverlener van de KMO-portefeuille.

Dienstverlener KMO-portefeuille

Advies die de kwaliteit van uw onderneming verbetert komt in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille. Zo bespaart u maar liefst 20% (middelgrote bedrijven) of 30 % (kleine bedrijven)!

 

Wat?

De KMO-portefeuille is een laagdrempelige subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die ondernemers ondersteunt. Met deze steunmaatregel kunnen diensten betaald worden die de bedrijfsvoering bevorderen, zoals ecologisch advies van Mieco-effect.

Advies neemt verschillende vormen aan. Twee types komen in aanmerking voor een subsidie:

· Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.

· Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).

De opgelegde voorwaarden voor advies vindt u hier.

 

Voor wie?

Uw onderneming komt in aanmerking voor de subsidie als die aan volgende voorwaarden voldoet:

· Uw onderneming is een kmo of u beoefent een vrij beroep.

· Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.

· Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest.

· U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%.

· Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACEBEL-code).

 

Hoeveel?

Hoeveel subsidie u kan krijgen is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. Voor kleine ondernemingen betaalt de Vlaamse overheid 30% van de factuurkosten terug (met een maximum van €7.500 per jaar). Voor middelgrote ondernemingen is dit 20% van de factuurkosten (met een maximum van €7.500 per jaar).

 

De aanvaardbare kostprijs van een advies bedraagt minimum € 500 (exclusief btw). Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies uw onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over je gewone bedrijfsuitgaven, andere subsidies of wettelijke verplichtingen niet in aanmerking voor subsidies.

 

Werkwijze?

Via een gebruiksvriendelijke webtoepassing (met elektronische portefeuille) kan u subsidies aanvragen.

  • Maakt u voor het eerst gebruik van de KMO-portefeuille? Dan moet u zich registreren. Meer uitleg hierover vindt u hier.
  • Bent u reeds geregistreerd op de website van de KMO-portefeuille? Dan kan u een subsidieaanvraag indienen, waarbij u volgende stappen doorloopt:
  1. U schrijft zich (via post, e-mail of website) in voor een van onze adviezen en geeft aan dat u die wenst te betalen met behulp van de KMO-portefeuille.
  2. U dient een subsidieaanvraag in via de website www.kmo-portefeuille.be. Hierbij maakt u gebruik van ons erkenningsnummer DV.A233655. U vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.
  3. Wij bevestigen uw aanvraag voor advies. U ontvangt eveneens een factuur die de prijs van het advies vermeldt.
  4. U betaalt rechtstreeks aan Mieco-effect de btw die op het advies van toepassing is.
  5. U betaalt het gedeelte ten laste van de aanvrager. U doet dit via een storting in uw elektronische portefeuille.
  6. De Vlaamse overheid stort hun subsidie in uw elektronische portefeuille.
  7. Uw elektronische portefeuille bevat nu het volledige bedrag. Via de betaalknop van de KMO-portefeuille betaalt u hiermee het overgebleven verschuldigde bedrag aan Mieco-effect.

Voor extra informatie kunt u steeds terecht op www.kmo-portefeuille.be. Een uitgebreide gebruikershandleiding vindt u op deze pagina.