Sophie Gombeer


Na mijn studies biologie in Diepenbeek en Gent, volgde ik een aanvullende opleiding milieuwetenschappen en –technologieën. Vervolgens trok ik voor anderhalf jaar naar Afrika waar ik meewerkte aan verschillende biodiversiteitsprojecten in Tanzania en Madagaskar. We inventariseerden er de vegetatie, grote & kleine zoogdieren, vleermuizen, vogels, vlinders, alsook de menselijke verstoring.

Na mijn Afrikaans avontuur begon ik een doctoraat aan de Universiteit van Antwerpen. Hierin onderzocht ik de mogelijkheid om een op DNA-gebaseerde techniek te ontwikkelen voor de identificatie van invertebraten die worden gebruikt voor de biologische waterkwaliteitsmonitoring (MMIF). Daarnaast bestudeerde ik de verspreiding van kokerjuffers in Vlaanderen en hun voorkomen i.f.v. een groot aantal omgevingsvariabelen.

Even terug in Afrika, analyseerde ik aan de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika) de invloed van verschillende bodemtypes op de biodiversiteit van micro-organismen in de woestijn van Namibië, waarna ik aan het werk kon in het Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel (KBIN). Hier stond ik in voor de identificatie van soorten die van belang zijn voor het beleid (o.a. beschermde en bedreigde soorten, ziekteverwekkers en hun vectoren, invasieve soorten,…) met behulp van DNA-barcoding.

 

In maart kreeg ik de kans om bij Mieco-effect aan de slag te gaan. Wat me vooral aantrok bij dit studiebureau was het feit dat ze zoveel ecologische en biodiversiteitskennis in-house hebben, dat ze een verscheidenheid aan projecten realiseren en het feit dat ikzelf een variatie aan taken zal uitvoeren. Zo zal ik onder andere meewerken aan de opmaak van milieueffectenrapporten, natuurtoetsen en beleidsondersteunend onderzoek.

 

Projectleider effectenrapportage
sophie.gombeer@miecoeffect.be

0471 51 63 65