Joep Fourneau

 

Opgroeiend in de Turnhoutse Kempen was ik al op jonge leeftijd geboeid door alles wat er buiten rondvloog, kroop of sprong. De JNM was mijn lust en leven en wanneer het maar kon, was ik buiten te vinden.

 

Als biologiestudent kon je me vinden aan de UHasselt en vervolgens aan de Universiteit Antwerpen. Na mijn studies werkte ik nog enkele jaren als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen bij de dienst Ecosysteembeheer waar ik onderzoek deed naar effecten van overstromingen op vegetaties, alsook het begeleiden van studenten tijdens veldwerk practica in binnen- en buitenland.

 

De jaren daarna coördineerde ik voor Regionaal Landschap Lage Kempen vzw tal van projecten rond biodiversiteit en korte keten valorisatie van biomassa uit landschapselementen. Naast dit werk startte ik ook enkele initiatieven op in bijberoep: Mea mellifera (mijn passie als natuurlijk imker), buurderij De pit in Diest (een wekelijkse lokale boerenmarkt) en tijdens de winter het snoeien van hoogstamboomgaarden. De laatste jaren volgde ik verschillende opleidingen rond coaching en communicatie.

 

Ik koos voor Mieco-effect omdat hier ook veel aandacht wordt besteed aan het procesmatige aspect: het gaat niet enkel om het afleveren van kwalitatief hoogstaande, plannen, studies of advies, maar ook om het betrekken van de stakeholders tijdens het proces. Dat maakt dat de plannen die afgeleverd worden ook gedragen zijn, met meer kans op slagen. Het procesmatige interesseert me zeker zoveel als het inhoudelijke.

 

Ondersteuning procesbegeleiding
joep.fourneau@miecoeffect.be

0476 73 18 17