Ingrid Larik

 

Mijn wortels liggen in Antwerpen waar ik afstudeerde als juriste en na enkele jaren werken in Brussel daar als werkstudent ook communicatiewetenschappen bijstudeerde. Het eerste deel van mijn loopbaan “verzeilde” ik in de verzekeringssector. Ik was een dikke 20 jaren actief als Compensation & Benefits expert binnen het HRM-domein. In deze rol zat ik geregeld mee aan tafel met HR directeuren en CFO’s om o.a. te onderhandelen met vakbonden, werkte ik op het snijvlak van verschillende belangengroepen, trok ik verschillende werkgroepen en gaf ik opleiding in alle mogelijke sectoren.
 

De thema samenwerken en MVO boeiden me steeds meer én blijven dat doen. In 2011 besloot ik de  complete omslag naar het zelfstandigenbestaan te maken. Mijn focus lag en ligt nog steeds op het

faciliteren en ondersteunen van samenwerken in teams en organisaties, in consortia, allianties, franchiseketens, netwerkorganisaties, lerende/innovatie netwerken… Van visie tot organisatiedesign, van rollen tot governance, met als rode draad de dialoog in al haar vormen en verschijningen. En dat betekent ook aandacht hebben voor de parallelle sporen van transformatie (wat is er nodig aan ontwikkeling voor mens en organisatie?) en transitie (hoe de overgang van de ene fase naar de

andere begeleiden?).

 

De kernwoorden dus: procesdesign en -begeleiding, stakeholdermanagement, participatie en governance vanuit ecosysteemdenken. En dat is net de reden waarom ik besloot bij Mieco-effect aan de slag te gaan naast mijn job als mediator en organisatieadviseur. Een ecologisch studie- en adviesbureau dat inzet op procesbegeleiding en participatie, de max voor mij. We versterken elkaar in allerlei opzichten.

 

Wat mij persoonlijk kenmerkt: bezige bij, natuurliefhebster, boekenwurm, netwerker en verbinder, poëte en filosofe, eeuwige studente.

 

Procesbegeleider
ingrid.larik@miecoeffect.be
0476 73 18 17