Onze mensen

Het Mieco-effect team

Ondersteuning procesbegeleiding

Verantwoordelijke MER

Administratief medewerker

 

Projectleider effectenrapportage

Verantwoordelijke beheerplannen

Ondersteuning beheerplannen & procesbegeleiding


Ecologe & natuurdeskundige

 

Bestuurder/Verantwoordelijke procesbegeleiding

Bestuurder/Verantwoordelijke studies natuur & landbouw

Natuurexpert

Ondersteuning beheerplannen & MER