Weet u hoe het gesteld is met de landbouw in uw gemeente?

Vier jaar na elkaar een ‘uitzonderlijke droogte’ laat haar sporen na in de landbouw. Vele gewassen brachten minder op dan in het verleden. Maar is dit wel zo uitzonderlijk of zijn deze droge jaren het nieuwe normaal? Het leidt geen twijfel dat klimaatverandering haar tol eist. Voor landbouwers, die het vaak al niet makkelijk hebben, maakt dit de uitdaging om te overleven nog groter dan het al was.

 

Wat als dit het aantal familiale landbouwers in uw gemeente verder doet teruglopen? Welke impact kan dit hebben voor het beeld van en de samenleving in uw gemeente? En kan u daar als gemeente iets aan doen?

 

Landbouw staat niet stil. Continu doen zich binnen de landbouw veranderingen voor o.m. gedreven worden door de markt, door evoluties in het Europees landbouwbeleid en door verwachtingen die vanuit de maatschappij gesteld worden (o.m. op het vlak van dierenwelzijn, voedselkwaliteit, landschap en natuur).

 

Daar bovenop ziet het er dus meer en meer naar uit dat landbouwers nu ook in toenemende mate rekening moeten houden met een veranderend klimaat en lange periodes van droogte. Dit stelt landbouwers voor vragen en uitdagingen zoals:

-      Doe ik er goed aan andere gewassen te gaan verbouwen? En zo ja, welke?

-      Mocht ik door de droogte of door een gaandeweg strenger wordend milieubeleid minder voedsel kunnen gaan produceren, hoe kan ik er dan toch voor zorgen dat ik voldoende inkomsten blijf vergaren om mijn landbouwbedrijf te laten voortbestaan?

-      Kan ik andere inkomstenstromen genereren door bv. een stuk te gaan inzetten op thuisverkoop, door te mikken op toerisme, door landschapsbeheer, …

 

Maar de ervaring leert tegelijk dat landbouwers niet snel nieuwe stappen zetten en veranderen. Vaak komt dit omdat het werk van alledag de landbouwer opslokt en er geen ruimte meer is om hier te blijven bij stilstaan.

 

Wat kan u doen als gemeente?

We kunnen aannemen dat u als gemeente niet de tijd vindt om zich volledig in de complexe problematiek rond landbouw in uw gemeente te verdiepen. Toch lijkt het de moeite om er misschien als gemeente meer bij stil te staan. De landbouw bepaalt immers mee de aantrekkelijkheid van het landschap en de open ruimte in een gemeente.

 

De interesse die u als gemeente toont in de lokale landbouwers kan, voor beide partijen, kansen bieden die vandaag nog niet benut zijn.

 

Wat kan Mieco-effect ubieden?

Wanneer u als gemeente een visie heeft op de open ruimte, hier een specifieke plaats in ziet voor landbouwers maar (nog) niet goed weet hoe dit in de praktijk vorm gegeven moet worden, kan u op Mieco-effect een beroep doen.

 

Wij zijn beschikbaar als klankbord om samen met u een kansenverkenning te doen en om te faciliteren in overleg met andere partijen om projecten op te zetten. Wanneer dit aangewezen blijkt, zetten we overleg op met landbouwers.