Toegankelijkheidsregeling

De Vlaamse overheid streeft naar een betere kwaliteit van bossen en natuur in Vlaanderen, want dit is zo belangrijk voor mens, dier en natuur. Zeker in tijden van Covid-19 blijkt dat de nood aan natuur dicht bij huis bijzonder groot is. Mensen komen er tot rust of maken er gebruik van tijdens hun dagelijkse sportactiviteiten. Het intensievere gebruik zorgt dan ook lokaal voor de nodige verstoring van de aanwezige fauna en flora. Om dit in goede banen te leiden, is de opmaak van een toegankelijkheidsregeling aangewezen.

 

Hoe kunnen we helpen?

Door te vertrekken van de basisprincipes ‘concentratie’, ‘zonering’ en ‘afnemende geleiding’ kan ervoor gezorgd worden dat kwetsbare zones gespaard blijven van intensievere vormen van recreatie. De opmaak van een dergelijke toegankelijkheidsregeling gebeurt veelal gelijktijdig met de opmaak van een natuurbeheerplan. Op deze manier kan ook de aanwezige fauna en flora profiteren van een uitgestippeld beheer op maat. Twee vliegen in één klap!

 

Bovendien kan je als beheerder jaarlijks terugvallen op een beheersubsidie. Bij interesse voor de opmaak van een toegankelijkheidsregeling en/of natuurbeheerplan kan u ons altijd vrijblijvend contacteren voor advies.

 

Wil je graag meer info: pieterjan.vervecken@miecoeffect.be of 0477 86 25 11.