Participatie als tool bij het denken rond water in een gemeente

De droogte in Vlaanderen is een probleem dat niet ontstaan is van vandaag op morgen. Het is ook niet terug te brengen naar één oorzaak. Vaak worden de opwarming van de aarde, de invloed van de landbouw, en de toenemende verharding, als oorzaken aangehaald. Ongetwijfeld is de situatie die we nu kennen het resultaat van een combinatie van factoren waardoor we nu op meer en meer plaatsen in een precaire situatie zitten wat betreft de drinkwatervoorziening.

In zo’n complex vraagstuk kan de oplossing dan ook niet komen vanuit één instantie of organisatie. Er zijn inspanningen en er is medewerking nodig van vele mensen en belangengroepen om te komen tot gedragen en duurzame oplossingen. Waar er vele verschillende mensen en belangengroepen betrokken zijn, is een participatieve aanpak het meest aangewezen. Een gemeente kan een faciliterende en procesbegeleidende rol opnemen om samen met alle betrokkenen een traject op te starten om zo op gebiedsniveau te komen tot oplossingen en acties. Maar hoe pak je dit nu aan in jouw gemeente?

Drie tips om dit als gemeente zo goed mogelijk op te pakken

1.    Zie de burgers en organisaties in je gemeente en stad als volwaardige partners. Vanuit een participatieve aanpak vertrek je immers vanuit het principe van gelijkwaardigheid.

Er zijn burgers die specialisten zijn in het thema dat je participatief wil aanpakken. Op zijn minst zijn er ervaringsdeskundigen die de gevolgen dragen als er te weinig water is en wat voor hen een sterke drijfveer kan zijn om met enthousiasme mee na te denken rond oplossingen. Open luisteren naar hun kennis en mogelijke oplossingen is dus de boodschap.

Betrek in een participatief traject alle burgers. Het gedrag van (sommige) burgers draagt momenteel misschien bij aan het probleem maar de burgers kunnen via een wijzigend gedrag ook deel zijn van de oplossing. Activeer burgers om mee te werken aan de oplossing. Het kan leiden tot een blijvende betrokkenheid. Mensen zijn blijvend gesensibiliseerd om bijvoorbeeld zelf zuinig om te springen met water maar ook andere aan te spreken over hun water verbruik. Dit verkleint ook de kans dat mensen stiekem acties ondernemen die het probleem verergeren zoals bij sproeiverbod toch stiekem je gazon water geven.

2.   Het gericht communiceren binnen de verscheidene adviesraden die binnen een gemeente bestaan, staat niet zonder meer gelijk aan participatief werken. Veel geïnteresseerde of beslagen burgers zitten in een situatie waarin ze werk moeten combineren met een druk professioneel leven en een gezin. Dit resulteert in keuzes moeten maken waardoor een langdurig engagement zoals deelnemen aan een raad, waar vaak een veelheid van onderwerpen wordt behandeld, niet haalbaar is. Toch kunnen deze mensen wel betrokken zijn bij het beleid rond droogte en nadenken over mogelijke oplossingen. Projectmatig werken rond specifieke thema’s die mee worden aangedragen door burgers zelf is vaak de sleutel om op hun betrokkenheid te kunnen rekenen.

3.   Maak als gemeente of stad gebruik van een breed palet aan communicatiekanalen. Dit is nodig om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Uiteraard is het ook belangrijk dat je je communicatie afstemt op de doelgroep die je bereikt via de verschillende kanalen. Denk hierbij vanuit de gedachten van je doelgroep.

Ondersteuning nodig om een participatief traject op te starten?

Vanuit Mieco-effect hebben we zeer veel ervaring in het samenwerken met belangengroepen, landbouwers en burgers. Momenteel zijn we bezig in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij om samen met betrokkenen te werken rond klimaatrobuustere waterlopen en valleitjes in het Maasbekken. Met veel enthousiasme willen we onze kennis en ervaring inzetten voor uw gemeente of stad zodat uw inspiratie niet opdroogt en u makkelijker de noodzakelijke knopen kunt doorhakken.

 

Wil je graag meer info: manuela.vandenboer@miecoeffect.be.