De 5 dingen die je moet weten over natuurbeheerplannen

1. Het natuurbeheerplan is het toegangsticket voor het ontvangen van beheersubsidies.

2. Via een natuurbeheerplan worden reguliere bos- en natuurwerken vergund voor een periode van 24 jaar.

3. Voor bestaande bosbeheerplannen loopt momenteel een procedure om deze automatisch om te zetten naar een natuurbeheerplan; dit echter enkel voor de resterende looptijd van het bosbeheerplan (die in totaal 20 jaar bedraagt).

4. Via een natuurbeheerplan kunnen niet enkel de natuurdoelen worden vastgelegd maar kunnen ook nog steeds acties genomen worden om de toegankelijkheid van gebieden bij te stellen of om de economische functie van bv. bossen te benutten.

5. Hou bij de opmaak van een beheerplan rekening met een doorlooptijd van minstens een jaar (tot 1,5 jaar) vooraleer definitieve goedkeuring.

 

Wat kan je doen als gemeente?

Check wanneer lopende (bos)beheerplannen voor gemeentelijke gronden aflopen en start ca. 2 jaar voor de eindtermijn met de nodige stappen om te komen tot een nieuw (natuur)beheerplan. Ga na of er gronden zijn in eigendom van de gemeente waar nog geen beheerplan voor bestaat en start een initiatief om (ook) hier een natuurbeheerplan voor te bekomen.

 

Wat kan Mieco-effect jou bieden?

Wij kunnen (gratis) informatie aanreiken rond natuurbeheerplannen, bv. via een (skype) overleg en zorgen voor een professionele opmaak van natuurbeheerplannen.

 

Wil je graag meer info: pieterjan.vervecken@miecoeffect.be of 0477 86 25 11.