Te nat, te droog, te warm, te koud...

De afgelopen weken hebben we in Wallonië maar ook in Vlaanderen te kampen gekregen met enorme wateroverlast (en alle gevolgen van dien). Maar ook de hete, kurkdroge zomers van de afgelopen jaren zijn nog zeker niet uit onze herinnering gewist. Wat wordt het nu met die klimaatverandering? Droger of natter?

Wel, je voelt hem allicht al komen…, beiden. We krijgen meer en meer te maken met extreme weersvormen, zowel in de richting van langdurige droge en warme periodes, als momenten met overvloedige neerslag op korte tijd. Hoe moeten we daar nu mee omgaan?

Een interessante piste is om beide uitdagingen te combineren. Kunnen we het water dat op momenten van overvloedige neerslag valt op een slimme manier stockeren zodat het langzaam kan infiltreren naar het grondwater of deels beschikbaar is in periodes van langdurige droogte? Op vele plaatsen zien we vandaag dat waterbeheer vooral gefocust is op het zo snel mogelijk afvoeren van het water. Logisch zou je denken, maar waar verschillende waterlopen samenkomen zorgt dit gegarandeerd voor problemen tijdens of na intense buien. Bovendien zorgt deze sterke afvoer in tijden van droogte ook dat er geen water beschikbaar meer is, het is immers al lang weggevoerd.

 

Water bergen op momenten van intense regenval om overstromingen op kritieke plaatsen te vermijden en tegelijk langer proberen vasthouden als reserve tijdens langdurige droge perioden blijkt dus de grote uitdaging. En hier kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen, want elke druppel telt. Zo kunnen particulieren zelf zoveel mogelijk regenwater opslaan in regenwaterputten. Dat water kan bovendien gebruikt worden voor o.a. het beregenen van de tuin in droge periodes. Maar ook op landschapsschaal kunnen grotere projecten bijdragen aan oplossingen voor deze uitdagingen: ruimte voor water in en het herstellen van de ‘sponswerking’ van beekvalleien, het aanleggen van natuurlijke overstromingszones, enz. 

Boeiend hieraan is dat heel wat van die maatregelen niet enkel voor wateroverlast een oplossing bieden, maar ook een meerwaarde kunnen betekenen voor het natuurlijke karakter van de omgeving. Zo bekijkt Mieco-effect momenteel mogelijkheden voor het aanleggen van accoladeprofielen in combinatie met verhoging van de bedding op enkele trajecten van een aantal beken in Noordoost-Limburg. De beddingverhoging zorgt voor een verminderde waterafvoer tijdens lage waterstanden, terwijl de brede ‘schouders’ van het accoladeprofiel ruimte geven aan het water bij hoge waterstanden en de kans op overstromingen afneemt.

Beken doorsnijden ons landschap, langsheen percelen van landbouwers, openbare besturen, privé-eigenaars, natuurorganisaties, enz. Een adequaat waterbeheer is dan ook een breed gedragen, integraal verhaal. Onderling vertrouwen, goede afstemming en opvolging van de resultaten zijn hierbij cruciaal. Mieco-effect is ervaren in het begeleiden van dergelijke processen waarbij betrokken eigenaars niet enkel geïnformeerd worden, maar zelf mee aan boord stappen om samen oplossingen te zoeken. Wil jij in jouw gemeente dergelijk participatietraject opzetten onder deskundige begeleiding? Neem contact op met Mieco-effect en we bekijken samen wat we voor u kunnen betekenen.