Biodiversiteit: meten is weten!

Overheden, vzw’s of private organisaties vragen vaak om natuurinventarisaties in het kader van studiewerk of de opmaak van plannen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn i.h.k.v. de opmaak van een inrichtings- of beheerplan of bij het in beeld brengen van de ecologische effecten van een uit te voeren plan of project in de context van een MER, passende beoordeling of natuurtoets. Inventarisaties kunnen nodig zijn op een erg verschillend schaalniveau: klein (perceel), middelgroot (klein natuurgebied, bedrijventerrein) of groot (groot natuurgebied, gemeente).

Tijdens de studie-opdrachten van Mieco-effect deden we al tal van bijzondere waarnemingen van plant- en diersoorten. Ben je benieuwd naar onze meest bijzondere waarnemingen?

Inventarisaties in het kader van de opmaak van een beheerplan

Natuurbeheerplan De Watering te Pelt (Privépersoon): Herfsttijlloos (foto) en Schaafstro.

 

Natuurbeheerplan De Hoefaert te Bilzen: Wilde gagel, Boswitje, Kleine ijsvogelvlinder, Bont dikkopje (foto) en Europese bever. 


Geïntegreerd beheerplan De Zegge te Geel (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen): Gevlekte orchis, Brede orchis, Klimopwaterranonkel, Moeraswederik, Moerasvaren, Blauwe knoop, Slangenwortel, Waterlepeltje (foto), Loos blaasjeskruid, Grote boterbloem, Vlottende bies, Pilvaren, Klimopklokje (foto), Pijptorkruid, Moerasbasterdwederik, Ondergedoken moerasscherm (foto), Waterscheerling, Kleinste egelskop (foto), Stijve ogentroost, Wilde gagel, Moerashertshooi, Teer vederkruid, Spits fonteinkruid, Stomp fonteinkruid, Veenmol, Bergveldwesp, Moeraspyjamaspin (foto), Sint jansvlinder en Gevlekte ringslang.

 

Natuurbeheerplan Molenheide te Houthalen-Helchteren (Gemeente Houthalen-Helchteren): Zwart wekkertje, Heivlinder, Kleine parelmoervlinder, Dwergviltkruid en Klein warkruid (foto).

 

Geïntegreerd beheerplan De Tomp en omgeving te Hamont-Achel (Privépersoon): Koningsvaren, Wilde gagel, Europese bever en Bruine korenbout (foto).


Natuurbeheerplan N19g Noord-Zuidlaan te Kasterlee-Geel (Agentschap Wegen en Verkeer): Dwergviltkruid, Koningsvaren, Rietorchis, Gele kamille, Gevlekte ringslang, Sint jansvlinder, Kleine parelmoervlinder en Zwartsprietdikkopje.

 

Natuurbeheerplan Floordambos-Houtembos te Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel, Zemst (Agentschap Natuur en Bos): Graslathyrus (foto), Bosorchis, Eenbes (foto) en Aardbeiganzerik.

 

Begeleiding natuurinrichtings-project Het Vinne te Zoutleeuw (Provincie Vlaams-Brabant): Steltkluut, Zwarte stern en Grote vos (foto).

Natuurbeheerplan heideterreinen Genk (Stad Genk): Slanke mantelanjer, Dwergviltkruid, Basterdeik, Tripmadam, Zadelsprinkhaan en Zwarte witvleugeluil (foto).

 

Natuurbeheerplan Wolfsheuvel te Wuustwezel (Agentschap Natuur en Bos): Koningsvaren, Moeraswolfsklauw (foto), Raaf en Boommarter.


Inventarisaties in het kader van de opmaak van een MER/Passende beoordeling/Natuurtoets

 

Natuurtoets aanleg gewestweg Kasteeldomein Ronceval te Tielt (Privépersoon): Bronsprietwapenvlieg (foto) en Keizersmantel (foto).

 

Complex project Kluisbos te Kluisbergen (Departement Omgeving): Heelkruid en Wilde hyacint.