Windturbineproject Genk-Zuid

Zuidwind, het windturbineproject in het industriegebied Genk Zuid

 

U merkte het al, het thema “klimaat” is “hot” vandaag. Vlaanderen staat voor grote uitdagingen om de energie- en klimaatdoelstellingen te halen. De Vlaamse regering stelt een forse uitbreiding van het aantal windturbines in Vlaanderen voorop in het windplan (Windkracht 2020). In dit plan zijn havens en industriegebieden aangeduid als zones waar prioritair werk moet worden gemaakt van het uit te breiden windturbinepark. Na de windturbine projecten in de haven van Antwerpen op Rechter- en Linkeroever, werkt Mieco-effect nu ook mee aan de effectbepaling voor Zuidwind, een groot windturbineproject in het industriegebied Genk Zuid.

 

In dit ambitieuze project worden, naast de 19 gebouwde of vergunde turbines, 25 nieuwe windturbines voorzien. Mieco-effect onderzoekt of het plaatsen van deze turbines negatieve effecten kan hebben op het vlak van natuur. Het industriegebied Genk Zuid is immers aan alle zijden omringd door natuurgebieden en wordt doorsneden door het Albertkanaal dat een belangrijke vliegroute vormt voor vogels en vleermuizen. De effectbepaling legt de focus op vogels en vleermuizen. We baseren ons  voor een groot deel op eigen telgegevens.

 

De inventarisaties zijn intussen afgerond, maar het onderzoek naar de effecten is nog lopende. Later dit jaar verwachten we de resultaten.  

 

Ook in andere provincies zijn we actief. Voor meer info, kan u mailen  naar info@miecoeffect.be of telefoneren naar 013/328919.

 

Annemie Pals