PARTICIPATIEF WERKEN IN EEN COMPLEXE WERELD

ONZE ERVARINGEN UIT HET WERKVELD

Bent u ook geconfronteerd geweest met vele tegengestelde belangen tijdens de uitvoering van uw project? Of zijn uw plannen geblokkeerd omdat tegenstanders een proces aanspande tegen het uitvoeren ervan?

 

Mieco-effect staat voor een eindproduct dat ‘Inhoudelijk sterk, maatschappelijk gedragen’ is. Maar wat houdt dit nu precies in?

Als ecologisch adviesbureau kijken we samen met u als opdrachtgever naar wie die verschillende
belanghebbenden zijn. Hoe staan zij tegenover het project dat u gerealiseerd wilt zien? Wat zijn de doelstellingen van uw project naast wat zijn de doelstellingen van uw participatief traject?

 

In het project ‘Waterlopen in het Maasbekken’ in opdracht van V.M.M. werken we samen met een ander studiebureau namelijk Witteveen en Bos. Met hun en de opdrachtgever bakenen we verschillende vragen af. We kiezen welke uitdagingen we via het studiebureau en welke we via de participatieve trajecten aanpakken. Voor ons studiebureau is het in deze opdrachten belangrijk dat we onafhankelijk en objectief kunnen werken. Dat is ook de reden waarom we een duidelijke scheiding maken tussen studiewerk en participatief werk. Als al deze vragen helder en realistisch zijn, zetten we de volgende stap.

 

Hoe kan je in dialoog gaan met deze belanghebbenden? In onze huidige maatschappij zijn er enorm veel manieren om in contact te komen met de belanghebbenden in een project. Dit kan digitaal of analoog zijn. Werk je analoog dan kan je kiezen voor bilaterale contacten of eventmomenten. Deze keuzes maak je in functie van de opdracht, participatieve doelstellingen en het aantal stakeholders. Bijvoorbeeld voor het ‘Kiekendiefproject’ in de Haven van Antwerpen werd in eerste instantie met de landbouwers individueel telefonisch contact opgenomen. Toen er een groep gemotiveerde betrokkenen ontstond, gingen we over tot de organisatie van events naast de individuele contacten.

Participatie Merode Levuur
Participatief werken

Los van welke vorm van aanpak gaat ons studiebureau altijd oplossingsgericht op zoek naar een win-win situatie voor alle partijen. Dankzij de Vlaamse ruimtelijke ordening is dit een uitdaging. Ik denk bijvoorbeeld aan de toekomstige windmolenprojecten waar meer en meer mensen betrokken geraken. Toch blijven we geloven in onze waarden en de mogelijkheden om oplossingen te vinden.

 

Uit onderzoek blijkt dat de kans op slagen van een gevoelig project veel groter is, als je betrokkenen in een vroeg stadium participatief benadert. Ons studiebureau is al jaren vertrouwd met projecten waar verschillende partijen betrokken zijn. Deze succesvolle projecten bewijzen dat participatie werkt bij 
Mieco-effect.

Wil je graag meer info: manuela.vandenboer@miecoeffect.be.