MIECO-EFFECT ERKEND ALS DIENSTVERLENER VOOR DE KMO-PORTEFEUILLE

Kan ook u geld terugverdienen via de KMO-portefeuille?

De kmo portefeuille is een laagdrempelige en interactieve subsidiemaatregel die ondernemers financiële steun geeft voor de aankoop van diensten en advies die de kwaliteit van hun onderneming verbetert.

 

Wat valt er precies onder advies?
Twee types advies komen in aanmerking voor een subsidie:
- Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.
- Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

De aanvaardbare kostprijs van een advies bedraagt minimum € 500 (exclusief btw). Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies uw onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over je gewone bedrijfsuitgaven, andere subsidies of wettelijke verplichtingen niet in aanmerking voor subsidies.

Wat betekent dit voor u?

Concreet kan bijvoorbeeld voor het opstellen van een beheerplan of een monitoropdracht beroep gedaan worden op deze subsidies mits u beantwoord aan de voorwaarden als onderneming.

 

Komt uw onderneming in aanmerking voor de subsidie?
þ Uw onderneming is een kmo of u beoefent een vrij beroep.
þ Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
þ Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest.
þ U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%.
þ Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACEBEL-code).

 

Hoeveel subsidies kan u krijgen?
Dit is afhankelijk van de grootte van uw onderneming: een kleine onderneming kan 40% steun genieten via de kmo-portefeuille (maximaal € 10.000 steun per jaar) en een middelgrote onderneming 30% (maximaal € 15.000 per jaar).

 

Hoe doe je dat?

Allereerst dient u te zorgen dat uw organisatie geregistreerd staat bij het agentschap ondernemen en innoveren.

Om vervolgens de subsidie te kunnen aanvragen, vraagt u online project aan,  vervolgens stort u een bedrag op uw (elektronische) kmo-portefeuille. De Vlaamse overheid vult dat bedrag verder aan met subsidies. Daarmee kan u de geregistreerde dienstverlener betalen voor de geleverde diensten. De BTW is hier niet inbegrepen die moet u dus apart storten.

 

 

MEER INFO:

Mail: Manuela.vandenboer@miecoeffect.be

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille