het interreg project groot saeftinghe in de kijker!

KIEKENDIEF KAN ZONDER BOEREN NIET OVERLEVEN

Het Interregproject Groot-Saeftinghe - Kiekendiefproject

Demodag interregproject Groot Saeftinghe 2016

 

 

Succesvolle demodag

6 juli 2016

Interregproject Groot Saeftinghe

 

 

 

Het uitgangspunt van dit project is om een winwin-situatie te creëren voor natuur én landbouw.

 

Enerzijds namelijk landbouwpercelen creëren waar de Bruine kiekendief (vlagsoort) en de landbouwer van kan profiteren. Dit kan door bepaalde teelten te produceren die rijk zijn aan eiwitten en koolhydraten; zoals grasklaver, luzerne, mengteelten, combinatie braak-luzerne, faunagraslanden (kruiden, luzerne, granen). Bedoeling is om hierdoor een opbouw van het prooi-aanbod te verkrijgen voor de Bruine kiekendief (muizen, vogels, konijnen en hazen). Daarnaast zijn structuurrijke elementen (in hoogte) gecombineerd met open velden het ideale habitat voor hem. Anderzijds kunnen deze teelten de landbouwer ook een bedrijfseconomisch voordeel opleveren.

 

Hieronder vindt u enkele tips en weetjes die we u willen meegeven:

Toepassing veeteelt en akkerbouw

De bedoeling van grasklaver is om eiwit te produceren. Herkauwers zijn ideaal om laagwaardig eiwit op te waarderen. Traditioneel wordt er maïs, bietenpulp en gras gevoederd, aangevuld met soja. Als de eiwitaanvoer (soja) daalt geeft dit een bedrijfseconomisch voordeel. Bovendien fixeert klaver stikstof uit de lucht. De betrachting is om 50 kg N / 1000 kg droge stof / ha / jaar te halen. Hierdoor is er minder kunstmest nodig (gemiddelde kost: €200/ha).

 

Voor de akkerbouw wordt het belangrijk om een hoge opbrengst te verkrijgen via het optimaliseren van de bodemvruchtbaarheid. Dit kan door in de klassieke rotatieteelt (een wisselcyclus van 4 à 5 teelten) de maïs te vervangen door grasklaver of luzerne en daarna te ploegen. Dit zorgt voor afwisseling, creëert een goede bodemhuishouding en verhoogt de productiviteit van de daaropvolgende teelten met 10 à 15%.

 

Teelten grasklaver

Er zijn belangrijke verschillen tussen klavers. Rode klaver heeft een penwortel met knobbels (wortelknol). Als hij kapot is, is hij kapot. Witte klaver heeft eerder een kruipend wortelstelsel; deze kapot maken verdubbelt de omvang ervan. Bij een veld met enkel rode klaver krijg je berijdbare plekken, dus daar gedijt het minder goed. Bij een veld met enkel witte klaver valt de opbrengst tegen. Graaspercelen bevatten voornamelijk witte klaver met wat rode ertussen (deze laatste wordt snel verwijderd door de koeien). Maaipercelen bevatten vooral rode klaver, anders is er te weinig opbrengst.

 

Resultaten demoveld

De zaai is redelijk laat gebeurd, eind september – begin oktober. Het perceel was niet berijdbaar; er is geen dierlijke mest opgebracht (dus geen stikstof). De eerste snede (is krachtvoer, geen ruwvoer) was weinig. De tweede snede gaf het dubbele aantal in balen; 5500 à 6000 kg droge stof. Hier is wel varkensdrijfmest opgebracht. 12000 kg droge stof / jaar zou haalbaar zijn.

 

Tips bij telen

- kleine zaaidiepte hanteren bij gras en klaver

- niet te grote hoeveelheden ineens zaaien

- het zaad mengen alvorens en tijdens het zaaien, omdat sommige zaden zwaarder zijn 

- drijfmest met sleepslang aanbrengen of effluent erover; zo krijg je minder open plekken.

Bruine kiekendief

Het werd als een vaststaand feit beschouwd dat landbouw en natuur onverenigbaar is.  Maar is dat wel zo?  

Reeds een tijdje geleden stapte Toon Tessier van de Haven van Antwerpen naar Mieco-effect met de vraag of we samen met plaatselijke landbouwers willen werken aan de habitat van de Bruine Kiekendief.  Op het eerste zicht een onmogelijke opdracht maar voor Mieco-effect een fantastische uitdaging!

In samenwerking met twee landbouwexperten brainstormde onze top-ecoloog Mischa Indeherberg rond dit vraagstuk.  Van de Haven kregen we de ruimte om te experimenteren in een pilootproject "het Kiekendiefproject".  We bestudeerden een aantal kiekendiefvriendelijke teelten die tegelijk een zeker economisch rendement opleverden.  Deze insteek, in combinatie met een op maat gerichte aanpak, zorgde ervoor dat we snel een groep bereidwillige landbouwers vonden.

 

Sinds juni 2016 kon het pilootproject voortvloeien in het interregproject Groot-Saeftinghe.  Intussen wordt het project gedragen door verschillende partners van zowel Belgische als Nederlandse kant.  Ook zij zijn druk bezig met het experimenteren met nog andere mogelijke Kiekendiefvriendelijke teelten.  De actieve landbouwers kunnen blijven rekenen op onze begeleiding.  Regelmatig schrijven we een nieuwsbrief om iedereen op de hoogte te houden.

 

Kiekendief

We kregen veel persaandacht voor het project. Via de onderstaande linken kunnen jullie de volledige artikels van de pers lezen.

 

De Standaard 26 juni 2018

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180625_03580459?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend