Groene energie zonder impact op de natuur!?

Windturbine

In de media schrijft men weer druk over de noodzaak van een transitie richting meer groene energie. Energie uit windturbines is zeker één oplossing die daarbij naar voren wordt geschoven. Maar ook ‘groene’ energie is niet altijd zonder meer goed voor de natuur. Wanneer een initiatiefnemer een windturbine inplant vlakbij bijvoorbeeld een belangrijke broedplaats van vogels of op een trekroute van vleermuizen, kunnen er soms slachtoffers vallen. Daarom is het essentieel om de locatie van toekomstige windturbines goed te onderzoeken om negatieve effecten te vermijden.

 

Mieco-effect voert als onafhankelijk studiebureau onderzoek uit voor verschillende ontwikkelaars die willen investeren in windenergie. In verschillende stadia van het proces kan men ons inschakelen. Zo voeren we tellingen uit van overtrekkende vogels of vleermuizen om vooraf na te gaan welke locaties de projectontwikkelaar best vermijdt. Ook voor de vergunning kan de initiatiefnemer op onze hulp rekenen om de noodzakelijke documenten uit te werken die bij de vergunningsaanvraag komen kijken (natuurtoets, passende beoordeling, ontheffing of MER). Na de plaatsing van de turbine nemen we de post-monitoring op ons die vaak als voorwaarde bij de vergunning wordt opgelegd. Dit kan gaan van het verder opvolgen van de vogelpopulatie tot het tellen van slachtoffers in een windturbinepark.

 

Zo zorgen we er onder andere voor dat deze groene energie kan samengaan met de natuur in de omgeving.