De langste ecocorridor voor Gladde slang in Vlaanderen:

Wilde droom of nabije toekomst?

Gladde slang, vrij kleine, niet-giftige slang

De Gladde slang is een vrij kleine, niet-giftige slang, waarvan de verspreiding in Vlaanderen zich de laatste jaren beperkt tot de provincies Limburg en Antwerpen. In de andere provincies is de soort hoogstwaarschijnlijk uitgestorven. De Gladde slang is een Europese doelsoort. Dit betekent dat er in de Europese lidstaten maatregelen worden genomen die voor deze soort een ‘gunstige staat van instandhouding’ creëren.

In ons versnipperde Vlaamse landschap is een goede verbinding tussen de geïsoleerde populaties van essentieel belang. Hierdoor wordt genenuitwisseling mogelijk gemaakt. Daarnaast is het belangrijk de bestaande kwalitatieve habitats voor deze soort te behouden en waar mogelijk te ontwikkelen.

Mieco-effect ontwikkelde recentelijk een conceptnota over een mogelijke ecologische corridor voor de Gladde slang tussen het Militair domein Meeuwen-Helchteren en het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK). Hiervoor werden de potentieel aanwezige habitats in kaart gebracht, mogelijke routes uitgestippeld, knelpunten (o.a. harde barrières zoals wegen, recreatieve ontsluiting, …) opgelijst en inrichtings- en beheermaatregelen besproken.

 

Op basis van de nota kan worden geconcludeerd dat het zeker mogelijk is om in Limburg de wellicht langste corridor van Vlaanderen voor de vlagsoort Gladde slang vorm te geven en in te richten.