Ecologie & maatschappij


Meer weten

Bij dienstverlening en advisering geldt de Wet van Maeyer: E = K x A. Dat staat voor effectiviteit = kwaliteit x acceptatie.

 

Met andere woorden, wil u resultaat boeken, zal u moeten werken aan een goed inhoudelijk verhaal (kwaliteit) dat wordt gedragen door de maatschappij (acceptatie).

 

Dit vraagt een aanpak op maat, een eigentijdse benadering ook, die rekening houdt met de maatschappelijke noden en wenselijkheden op dat moment.

 

Heel vaak zien we dat onvoldoende rekening wordt gehouden met het aspect van draagvlak of acceptatie en dat een plan of project ‘vastloopt’.

 

Zeker bij projecten met een grote maatschappelijke impact is het cruciaal om van bij het begin aandacht te hebben voor draagvlakvorming.

 

U zal merken dat u er een hoop tijd mee bespaart !