Ecologie & wetgeving


Algemeen

Op het snijvlak van natuur en wetgeving zijn er heel wat interessante thema’s. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de problematiek natuurontwikkeling op tijdelijk beschikbare gronden (tijdelijke natuur), natuurontwikkeling op bedrijventerreinen, het standstil-principe versus de intrinsieke dynamiek van natuur enzoverder.