Procesbegeleiding en het opzetten van participatieve trajecten


Onze expertise & ervaring

Wij vertrekken van gedegen opleidingen ter zake in conflictbemiddeling en stakeholder participation.

 

Op projectniveau pasten we deze technieken regelmatig en met succes toe. Dossiers die al jaren vastzaten, hebben we tot een goed einde kunnen brengen. Deze projecten zijn doorgaans vertrouwelijk van aard.

 

Ook bij de ondersteuning van organisaties zetten we participatieve technieken in. Zo ondersteunen we organisaties die te maken hebben met lastige processen als de interne staatshervorming en het proces instandhoudingsdoelstellingen. Met succes hebben we - via het opzetten van participatieve trajecten - meningen van onderuit gedetecteerd en samengebracht zodat er in beleidsbeslissingen ter dege rekening mee werd gehouden.

 

*Het kiekendiefproject in opdracht van de Haven van Antwerpen: In samenwerking met landbouwers uit de omgeving werkten we een win-win traject uit waarin zowel de kiekendief, de Haven als de landbouwers voordelen kregen.  Dit project is inmiddels een Interregproject.

  

> Algemeen