Strategische advisering


Meer weten?

“Gaat mijn plan of project vergund geraken door de overheid? Op welke punten zou het kunnen struikelen? Hoe voorkom ik dat? Dien ik mijn plan of project aan te passen? Hoe gaat dat dan in de praktijk?”.


Het zijn vragen waar u als ondernemer ongetwijfeld tegenaan loopt. Op vlak van natuur en landschap kunnen we u zonder twijfel vooruit helpen.

 

We zoeken uit wat voor u de valkuilen kunnen zijn (bv. belangrijke natuurwaarden in uw studiegebied). We kijken samen met u of u natuurschade kan vermijden (uitvoeringsalternatieven) en als dat niet zo is, welke ijzers u in het vuur kan leggen om de natuurbalans op een kostenefficiënte manier te helpen herstellen.

 

Met wie en wanneer gaat u het overleg aan met experten en overheden? Welke argumenten werpt u best op en welke laat u best achterwege? Ook hierbij bieden we de nodige ondersteuning. Niet onbelangrijk, want met een goed inhoudelijk verhaal alleen, zal u het niet altijd redden. U zal u project ook op de juiste manier moeten verkopen. Dit vraagt een eigentijdse benadering, die rekening houdt met de maatschappelijke noden en wenselijkheden.

 

Een pasklare oplossing is helaas zelden of nooit voorhanden. Al naargelang de expertise die u zelf kan inbrengen kan u er bijvoorbeeld voor kiezen dat wij ‘het ontbrekende puzzelstukje aanreiken’ dan wel ‘het kader aanreiken waarbinnen u de puzzel kan leggen’.

 

> Algemeen

> Onze expertise & ervaring