Ecologische inventarisaties en monitoring


Onze expertise & ervaring

Wij kunnen een uitstekende ervaring voorleggen op vlak van vegetaties (incl. herkenning individuele plantensoorten), vogels, libellen en vlinders. Deze ervaring hebben wij opgedaan door het verlenen van medewerking bij de opmaak van ‘soortenatlassen’ en door het volgen van specifieke opleidingen. We zijn tevens erkend als grasland-, water- en akkerlanddeskundige.

 

Verder coördineren we inventarisaties van soortgroepen zoals vleermuizen, amfibieën, sprinkhanen, libellen, vlinders of loopkevers.  

 

> Algemeen

> Meer weten