Ecologische inventarisaties en monitoring


Meer weten

Het beschrijven van aanwezige natuurtypes is in heel wat projecten een noodzaak. De gehanteerde terminologie verschilt nogal eens naargelang de rapportage. Het is hierbij belangrijk een keuze te maken op maat van de doelstelling. I.h.k.v. MER-rapportages is een BWK-terminologie standaard. Als bijkomend een passende beoordeling vereist is, is het zeker wenselijk om de natuurtypes eveneens voor te stellen in termen van Europese habitattypes

 

Inventarisatie van soorten vergt een goede soorten- én gebiedskennis. Het is belangrijk inzicht te hebben in de soorten die in een bepaald gebied zouden kunnen voorkomen om er de inventarisatie-inspanningen op af te stemmen. Eén of enkele terreinbezoeken kunnen volstaan om inzicht te bekomen over de potentiële waarde van een terrein voor (zeldzame) diersoorten en om opvallende soorten vast te stellen. Om voor een bepaalde groep een gedetailleerd en volledig beeld te krijgen zijn doorgaans meer inspanningen nodig, verspreid over het voorjaar- en de zomerperiode.

 

> Algemeen

> Onze expertise & ervaring